Zaznamenané rekordy v Moste pri Bratislave

Aktualizované: @ 02/07/2016 21:15 - next update at 21:20  
Veličina: Aktuálne: Včera: Tento mesiac: Tento rok: Rekord:
Teplota: Colder 5.2°C than last hour.
Thermometer Priemer:
Najvyššia
teplota:
Najnižšia
teplota
20.8°C
25.5°C
33.0°C
16:07
17.5°C
02:46
 
24.1°C
31.0°C
18:41
18.7°C
05:03
 
24.8°C
33.0°C
Júl-2
17.5°C
Júl-2
 
10.1°C
34.3°C
Jún-2
-11.0°C
Jan-22
 
n/a
36.8°C
12/08/2015
-11.0°C
22/01/2016
Pocitová teplota:
Wind Chill Minimálna
pocitová teplota:
20.8C°C
17.5°C
02:46
 
18.7°C
05:03
 
17.5°C
Júl-2
 
-14.0°C
Jan-4
 
-14.0°C
04/01/2016
Teplotný index:
Heat Index Najvyšší
teplotný index:
20.8C°C
31.3°C
10:58
 
29.1°C
18:42
 
31.3°C
Júl-2
 
33.2°C
Jún-2
 
35.1°C
22/07/2015
Solar Radiation: W/m2
Solar Maximum
Solar:
Sunshine Hrs:
0
-1
00:00 Hrs
0 %
-1.0
00:00 Hrs
 
0.0
Feb-20
00:00 Hrs
Sunrise:
0.0
Feb-20
00:00 Hrs
08:00
0.0
20/02/2015
n/a
UV:  None
UV Maximum
UV:
0
-1.0
01:00
 
-1.0
 
0.0
Feb-20
 
0.0
Feb-20
 
0.0
20/02/2015
Odparovanie:
Evapotranspiration Odparovací index:1
0.0 mm
n/a
0.0 mm
n/a
0.0 mm
8.5 mm 8.5 mm water in excess of what evaporated this month.
 
n/a
Last 7-Days
12.8 mm 12.8 mm water in excess of what evaporated in last 7 days.
Zrážky/Sneh:2
Rain or Snow Melt Zrážky:
Dni s zrážkami:
Intenzita za 24h:
9 mm
0.0 mm
n/a
n/a
10.6 mm /h
0 mm
n/a
n/a
 
8.5 mm
1 x
9.5 mm
 
190.0 mm
33 x
24.4 mm
 
n/a
5 x
30.7 mm
Veličina: Aktuálne: Včera: Tento mesiac: Tento rok: Rekord:
Vlhkosť: Increased 42% since last hour.
Humidity Najvyššia
vlhkosť:
Najnižšia
vlhkosť:
82 %
90%
03:17
18%
14:05
 
81%
03:37
19%
15:41
 
90%
Júl-2
18%
Júl-2
 
98%
Jan-1
15%
Jún-7
 
98%
23/02/2015
11%
10/08/2015
Vietor: N
Wind Priemerná
rýchlosť vetra:
Priemerny náraz:
Najsilnejší
náraz:
Vzdialenosť
:
4.3 m/s
1.5 m/s
 
3.4 m/s m/s
10.4 m/s 15:50
113.87
Kilometrov
 
6.0 m/s
11:18
n/a
9.1 m/s
13:20
109.03
Kilometrov
 
1.4 m/s
Júl-1
2.1 m/s
10.3 m/s
Júl-2
222.81
Kilometrov
 
1.7 m/s
Jún-1
2.5 m/s
22.2 m/s
Jún-1
27102.10
Kilometrov
 
Max: Φ14.5 m/s
17/06/2016
n/a
22.2 m/s
17/06/2016
354.8 Kilometrov
25/02/2015
Tlak: Rising 3 °C/hr
Barometer Najvyšší
tlak:
Najnižší
tlak:
1014.4 hPa
1017.4 hPa
01:09
1011.4 hPa
17:54
 
1019.4 hPa
10:09
1015.4 hPa
01:54
 
1019.4 hPa
Júl-1
1011.4 hPa
Júl-2
 
1034.4 hPa
Jan-22
991.4 hPa
Jan-11
 
1039.4 hPa
01/11/2015
991.4 hPa
11/01/2016