Montáž čerpadiel

Ponúkame Vám komplexné riešenia pri čerpaní vody zo studní, vrtov a nádrži formou „na kľúč“ v oblasti:

 • dodávka pitnej a úžitkovej vody pre rodinné domy, chaty a záhrady
 • dodávka vody pre závlahové systémy
 • modernizáciu čerpacích systémov (výmena zastaralých čerpadiel za nové)

Správne navrhnutý a realizovaný čerpací systém je jediná cesta ako dosiahnuť dobre fungujúci a účinný systém čerpania vody pre Váš dom, chatu, záhradu. Čerpací systém je zložený z množstva komponentov, ktoré musia fungovať niekoľko rokov po inštalácii, a preto jeho návrhu a inštalácii venujeme náležitú pozornosť. Pri navrhovaní čerpacieho systému musíme vedieť: 

 • odkiaľ chceme vodu čerpať (studňa kopaná, vŕtaná, narážaná, prípadne nádrž na vodu)
 • stav vodného zdroja (čistený, používaný, bez informácii)
 • výdatnosť vodného zdroja (koľko l/min. môžeme zo studne odoberať)
 • ako hlboko je spodná voda
 • aké množstvo vody chceme čerpať
 • kam budeme vodu čerpať
 • akú kvalitu čerpadla zákazník požaduje

 

Po vyhodnotení všetkých dostupných informácii vypracujeme návrh na technické riešenie celého čerpacieho systému, kde bude navrhnuté:

 • druh filtrácie
 • druh čerpadla

              - ponorné čerpadlo

              - povrchové čerpadlo

 • ochrana čerpadla

               - motorická

               - proti chodu na sucho

 •   spôsob spínania

               - tlakový spínač s tlakovou nádobou

               - prietokový spínač (PRESSCONTROL)

               - frekvenčný menič  


Po odsúhlasení celého riešenia zákazníkom vykonáme samotnú montáž. Ako posledný bod nasleduje odskúšanie, oboznámenie sa s namontovaným zariadením, odovzdanie a podpis preberacieho protokolu.